WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS: BẠN BÈ NÓI XẤU NHAU OR ÁM CHỈ CHỈ CÓ CHINA LÀ KHÓ KHĂN?? Một mặt, tiếp tục làm mất giá đồng nhân dân tệ vói nhiều khả năng là có thể kích hoạt lại nền kinh tế, nhưng mặt khác, nếu như vậy (tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ) thì đây […]

Read more
Read more