WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

https://www.washingtonexaminer.com/news/congress/schumer-backs-trump-on-china-tariffs

https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/3010086/us-china-trade-war-should-prompt-american-firms-take-us-inc

https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/3010212/china-prepared-worst-if-its-best-fails-secure-trade-deal

https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade

https://www.cfr.org/article/global-trading-system-what-went-wrong-and-how-fix-it

OTHER NEWS

Kenneth Rogoff, “Why Trump Can’t Bully China,” Project Syndicate, 09/02/2017.

Read more

Trung Quốc và Mỹ đã “đạt tiến bộ mới” về các vấn đề cán cân thương mại và sở hữu trí tuệ sau khi giới chức hai nước tiến hành điện đàm, trao đổi về các vấn đề liên quan cuối tuần qua

Read more