WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

https://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nguoi-trung-quoc-huy-diet-dat-nga-tai-vien-dong-3381742/

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-44356411

OTHER NEWS

Read more

Để trở thành một Công tố viên đặc biệt – Tiếng Anh là Special counsel hay Special prosecutor thì phải có những tiêu chuẩn sau: 1. Là một luật sư giỏi, có uy tín, đạo đức; 2. Không tham gia bất kỳ đảng phái chánh trị nào; 3. Có kinh nghiệm điều tra, hiểu biết […]

Read more