WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

"Trong khu vực, chúng ta chỉ còn hơn Lào, Campuchia. Nếu thu nhập bình quân mỗi năm chỉ tăng có 170 USD như năm 2017, không biết bao giờ VN mới đuổi kịp các nước".

http://cafef.vn/vuot-qua-bhutan-viet-nam-xep-hang-thu-5-danh-sach-cac-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi-20180112164453198.chn

Vượt qua Bhutan, Việt Nam xếp hạng thứ 5 danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

OTHER NEWS

WEB
Read more
WEB

1-Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu (GCI 2014-2015) đạt 4,3/7. 2-Việt Nam xếp hạng thứ 56 trên tổng số 144 nền kinh tế. 

Read more