WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Hoa Kỳ và Trung Quốc không phải là hai nước đồng minh cũng không phải là thù nghịch. Trên đây là nhận định của bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter trước khi lên đường công du hai nước đồng minh châu Á Nhật Bản và Hàn Quốc.

Read more
Read more