WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

–  Anh/chị muốn một giấc mơ đẹp hay một cái Audi 3.6?   Tôi đem câu hỏi trên hỏi 06 người ở 06 nơi khác nhau và làm 06 công việc khác nhau. Người đầu tiên là bác nông dân huyện Đan Phượng. Bác tròn mắt: Audi là gì. Tôi giải thích đó là chiếc […]

Read more

Theo USA Today, trong 2 sắc lệnh hành pháp mới, một sắc lệnh yêu cầu báo cáo về nguyên nhân thâm hụt thương mại trong vòng 90 ngày. Báo cáo này cần tập trung vào 16 nền kinh tế xuất siêu đến Mỹ trong năm qua, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Mexico, Ireland, […]

Read more