WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Công suất thuê phòng khách sạn trung bình trong quý 2.2015 chỉ ở mức 64%, giảm 6 điểm tính theo quý vì ở vào mùa thấp điểm của ngành du lịch, trong khi giá phòng cũng giảm 5% theo quý và 3% theo năm, rơi vào mức giá thấp nhất trong 5 năm qua, theo […]

Read more
Read more