WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Read more

1-Đáng chú ý, các cổ đông của DongABank còn không được bán cổ phần kể từ ngày 14/8 – ngày ngân hàng bắt đầu bị kiểm soát đặc biệt. Trường hợp đặc biệt, NHNN sẽ xem xét chuyển nhượng cổ phần DongA Bank trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát đặc biệt. 2-Cơ […]

Read more