WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-06/24-000-vacant-apartments-in-singapore-show-extent-of-oversupply?srnd=premium-asia

https://vietnambiz.vn/horea-65-doanh-nghiep-bds-niem-yet-tao-22600-ty-lai-rong-nhung-ton-kho-gan-202000-ty-trong-9-thang-2018-113642.htm

https://chobatdongsan.com.vn/ntai-chinh-chung-khoan/chi-co-65-10000-doanh-nghiep-bat-dong-san-niem-yet-tren-san-chung-khoan-t14056.html

OTHER NEWS

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/remittances-in-and-out-vietnam-are-utterly-unclear-dt-05032019134020.html

Read more

 Thị trường bất động sản Đà Nẵng dần nóng lên với sự quay trở lại của nhà đầu tư Hà Nội. Từ đầu năm 2014 đến nay, dân Hà Nội đổ vào Đà Nẵng mua nhà đất tăng đột biến, chiếm hơn 50% lượng khách hàng giao dịch tại đây.

Read more