WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

PS: CUỘC SUY THOÁI TỰ THÂN !(TỨC KHÔNG DO CÁC NGUYÊN NHÂN BÊN NGOÀI ).VÀ SẼ LÀ MỘT CUỘC SUY THOÁI MANG TÍNH CHÍNH TRỊ & SẼ RẤT KHÓ TRÁNH.

PS:DR.DOOM "QUÁI NHÂN ĐẠI ẨN" CŨNG CÓ Ý ĐÓ KHI VIẾT 12 PS TRÊN GROUP !

OTHER NEWS

Những bất đồng giữa các nước Á châu đối với thỏa thuận tự do thương mại được Trung Quốc hậu thuẫn nổi lên trong các đàm phán hôm thứ Hai, Reuters tường thuật, khiến người ta đặt câu hỏi về mục tiêu hoàn tất đàm phán vào cuối năm nay.

Read more
Read more