WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS: CỨ “KÊ CAO GỐI MÀ NGON GIẤC” ĐI VÌ 2 THINK TANK LOẠI “NUMBER OẰN” CỦA VN LÀ GS.TS ĐẶNG HÙNG VÕ + TS.LÊ XUÂN NGHĨA ĐÃ KHẲNG ĐỊNH PHẢI ĐẾN 2021 MỚI CÓ….BONG BÓNG BĐS (VÀ PHẢI ĐẾN 2018 “CUNG MỚI BẰNG CẦU”!! FYI: LƯU Ý CÁCH TIẾP CẬN RỦI RO “BONG BÓNG […]

Read more

PS: NGU RÁNG CHỊU !

Read more