WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

PS: MỚI CÓ 3 NĂM ĐÃ SỬA?THẾ MỚI BIẾT TẦM NHÌN CỦA CÁI BỘ NHIỀU TS NHẤT NÀY??

Sau hơn 3 năm thực hiện, Bộ Tài nguyên Môi trường đã công bố dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Đất đai 2013 để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân về 5 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất là sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất có rừng. Giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất… để đảm bảo sự đồng bộ giữa Luật đất đai với Luật quy hoạch, Luật Lâm nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở.

Thứ hai là sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc chuyển dịch đất đai như thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận đất đai nhằm tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Thứ ba là sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chế độ quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cụ thể sẽ tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhận. Điều kiện nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, các quy định để người sử dụng đất thực hiện các quyền một cách thuận lợi, tạo điều kiện để thị trường quyền sử dụng đất phát triển.

Thứ tư là sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tài chính đất đai, giá đất nhằm một mặt giải quyết những ách tắc trong tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng lợi dụng trục lợi, tham nhũng từ đất đai và mặt khác là để đảm quyền lợi cho người dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Thứ năm là sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến cơ chế giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhằm triệt để cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

OTHER NEWS

canhbac02

(Infonet) – Sở hữu nhiều dự án bất động sản cao cấp, nằm ở các vị trí “đất vàng” của Hà Nội, tuy nhiên, các dự án của được ví là “kiệt tác vượt thời gian” của Tân Hoàng Minh phần lớn vẫn dở dang, “đắp chiếu”…

Read more
canhbac12

PS: LÀM SAO GIẢM NỢ XẤU NẾU THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC BỊ ĐÓNG BĂNG DO CUNG VƯỢT CẦU? (MÀ VẪN MUỐN BÁN BĐS THẾ CHẤP DƯỚI CHUẨN THEO GIÁ ….SỔ SÁCH??HEHE…) https://cafeland.vn/tin-tuc/canh-giac-bong-bong-bat-dong-san-2017-64268.html Cảnh giác “bong bóng” bất động sản 2017 PS:VẬY NẾU (??!!) XẢ NÚI BĐS NỢ XẤU THÌ CÀNG ĐẨY THỊ TRƯỜNG RƠI NHANH […]

Read more