WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

https://nationalinterest.org/feature/we-are-all-realists-now-45352 https://tiki.vn/song-thuc-te-giua-doi-thuc-dung-p6201209.html

Read more

(Đất Việt) – Trung Quốc hưởng lợi từ mối bất hòa Nga-Mỹ, sẵn sàng dùng Nhật Bản làm vật tế thần và bất ngờ tấn công kẻ yếu hơn.   

Read more