WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Read more

PS: TRỪ PHIÊN HÔM THỨ 2,CÒN LẠI ĐÂY LÀ PHIÊN 13 LIÊN TIẾP KHỐI NGOẠI BÁN RÒNG! 1-Trạng thái giao dịch của khối ngoại tiêp tục tiêu cực khi khối này bán ra tới gần 2,5 triệu cổ phiếu VCB, tương ứng 129 tỷ đồng. 2-Đẩy giao dịch bán ròng mạnh trên HOSE với hơn […]

Read more