WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

(Vinacorp) Sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại trên sàn HOSE đã quay trở lại bán ròng hơn 156 tỷ đồng. Trong đó, VIC bị bán ròng hơn 4 triệu cổ phiếu, trị giá gần 229 tỷ đồng.

OTHER NEWS