WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Khối ngoại trên sàn HOSE phiên hôm nay mua ròng rất mạnh mã VNM, đạt hơn 83 tỷ đồng bỏ xa mã đứng thứ hai là VCB chỉ với hơn 5,9 tỷ đồng.

OTHER NEWS