WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS:NẾU ĐÚNG MR.DŨNG NHẬN ĐỊNH NHƯ THẾ NÀY THÌ TÔI DÁM CÁ RẰNG MR.DŨNG CHƯA HIỂU CÔNG THỨC TÍNH LỢI NHUẬN CỰC ĐẠI ( “PROFIT MAXIMIZATION”) “Có sự tách nhóm giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và doanh nghiệp. Trong khi ngành nông nghiệp chỉ tập trung vào sản […]

Read more

Nhiều quan chức tình báo Mỹ cho rằng, chính là Trung Quốc, chứ không phải Nga mới đặt ra một mối đe dọa tương đương, nếu không nói là lớn hơn, dài hạn hơn…

Read more