WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

http://vinacorp.vn/no-xau-ngan-hang-tang-tro-lai-trong-quy-i-n102708.html

http://bizlive.vn/ngan-hang/ty-le-no-xau-nhan-dien-tong-the-toan-he-thong-to-chuc-tin-dung-con-588-cuoi-quy-i2019-3507223.html

OTHER NEWS

Đà Nẵng là thành phố đáng sống, là thành phố du lịch quyến rũ, trong lành và thanh bình. Nhưng Đà Nẵng không phải là một thành phố mạnh về kinh tế dù rất thân thiện với doanh nghiệp.

Read more

PS: THÁI CŨNG TĂNG CHƯ ĐÂU CHỈ Fed ? (và Indonesia ;ECB NGỪNG QE;….):THẮT CHẶT TIỀN TỆ SẼ LÀ BIG TREND?? https://asia.nikkei.com/Economy/Thailand-raises-key-rate-for-first-time-in-seven-years

Read more