WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

https://www.newstatesman.com/world/north-america/2019/02/22-things-we-learned-michael-cohen-s-jaw-dropping-congressional

OTHER NEWS

PS:HIỂU CHẾT LIỀN! Trong khi các CTCK đang có phần thận trọng thì HSC đưa ra quan điểm khá lạc quan khi cho rằng nhiều khả năng thị trường sẽ tăng cho đến sau khi chuyến thăm của ông Obama kết thúc.  Tuy nhiên cũng cần lưu ý vùng kháng cự tiếp theo của VN-Index […]

Read more

https://www.politico.com/story/2019/03/25/mueller-reports-democrats-2020-campaign-1235465 https://www.politico.com/story/2019/03/25/graham-fbi-2016-election-1235224 https://www.politico.com/story/2019/03/24/mueller-report-trump-white-house-1234187

Read more