WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

https://www.amazon.com/Love-Capital-Jenny-Birth-Revolution/dp/0316066125

https://asia.nikkei.com/Opinion/Party-versus-market-Xi-fails-to-resolve-China-s-contradictions

https://yaleglobal.yale.edu/content/vietnam-globalized-party-state

OTHER NEWS

1- Theo kết quả cuộc khảo sát do ANZ và Roy Morgan thực hiện thì so với tháng 7, trong tháng 8, 2015, CCI của Việt Nam tiếp tục sụt giảm ở tất cả các khía cạnh được thăm dò. 2- Chỉ số về niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam (Consumer Confidence Index – CCI) […]

Read more

Ngừng cấp vốn cho các dự án thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước chỉ là giải pháp tình thế, chứ không phải là một giải pháp kinh tế.

Read more