WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Rừng cờ xanh trắng tràn ngập những con đường ở thành phố Juigalpa của Nicaragua cuối tuần qua khi hàng ngàn người, xuống đường phản đối dự án kênh đào xuyên qua quốc gia Trung Mỹ này.

Read more

1-Câu chữ rắc rối;  2-Khi phụ quan trọng hơn chính; + TPP có 30 chương. + TPP lại có 2 phụ lục khác nhau. Trong đó: – Phụ lục 1 áp dụng quy định “không thể đảo ngược”, tức chỉ có tiến chứ không có lùi, một khi đã mở một cánh cửa rồi thì […]

Read more