WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS.N0.13: LÔ-GIC CỦA “CHIẾN TRANH TIỀN TỆ” MÀ BIỂU HIỆN BAN ĐẦU CỦA NÓ LÀ HÀNG LOẠT NƯỚC DÙNG “NỚI LỎNG ĐỊNH LƯỢNG/QE ” ĐỂ BƠM TIỀN CỨU NỀN KINH TẾ NƯỚC MÌNH BẰNG VIỆC CẮT GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY ( “VN GỌI LÀ “LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH ” !).KHI “GIÁ VỐN GIẢM” THÌ […]

Read more
Read more