WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

FYI: NỔ CHÚT CHO VUI: DR.DOOM "QUÁI NHÂN ĐẠI ẨN" TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH CHUYÊN NGÀNH NGOẠI GIAO DANH TIẾNG NHẤT KHỐI CỘNG SẢN (NĂM 1977) VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯA MÔN HỌC " KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN" VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/CEO CỦA ĐHKT TP.HCM ĐẦU NĂM 2000 (TỨC LÀ TRƯỚC KHI CUỐN " NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN" CỦA TRUMP ĐƯỢC DỊCH QUA TIÊNG VIỆT NĂM 2016 !HIHI...)

OTHER NEWS

Read more

La Croix: Diệt chủng ở Trung Quốc là tội ác chưa từng có

Read more