WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

1-Chỉ còn Vietcombank vẫn đang chờ đánh giá. 2-Ngân hàng duy nhất bị hạ mức xếp hạng tín dụng dài hạn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Triển vọng tín dụng của ngân hàng này hạ từ mức ổn định xuống tiêu cực. 3-Việc đánh giá các ngân hàng được Moody’s thực […]

Read more

“North Korea has become a capitalist state in a manner that cannot easily be defined with words” (PS: TẠM DỊCH : “BTT ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT QUỐC GIA TBCN THEO MỘT CÁCH MÀ KHÔNG DỄ DÀNG GÌ ĐỂ ĐỊNH NGHĨA/DIỄN ĐẠT BẰNG LỜI “!) https://www.businessinsider.com/capitalism-north-korea-threat-to-kim-jong-un-2017-11 https://qz.com/1370347/capitalism-in-north-korea-private-markets-bring-in-57-million-a-year/ https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-capitalist-experiment https://www.wsj.com/articles/sanctions-were-supposed-to-cripple-north-koreas-economy-theyre-not-working-11551116032 https://www.reuters.com/article/us-usa-politics-conseratives-trump-north/north-korea-has-no-economic-future-if-it-has-nuclear-weapons-trump-idUSKCN1QJ0K7    

Read more