WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

“Trung Quốc là một người khổng lồ đang ngủ. Hãy để cho nó ngủ yên, vì khi thức dậy nó sẽ làm đảo lộn thế giới”. (Napoleon Bonaparte)

Tác giả: Đại tướng Lưu Á Châu

…thử thách thực sự đối với Trung Quốc không phải là đánh bật các đối thủ cạnh tranh , mà là quản trị một hệ thống để các đối thủ cạnh tranh cùng chịu hợp tác và "chơi" theo luật của mình.

Bi kịch của Trung Quốc chúng ta :

+ Người có tư tưởng thì không quyết sách;

+ Người quyết sách thì không có tư tưởng.

+ Người có đầu óc thì không có chức vụ;

+ Người có chức vụ thì không có đầu óc.

+ Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa sai.

OTHER NEWS

Next wave of U.S. tariffs may hit as early as Wednesday  Talks have been stalled for weeks, both sides holding firm

Read more
Read more