WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

http://cafef.vn/nen-kinh-te-da-vay-muon-toi-hon-64-trieu-ty-dong-tu-cac-ngan-hang-20180428232754494.chn

OTHER NEWS

Can multilateral development institutions survive the era of Trump?

Read more

PS:BÀI NÀY TỔNG KẾT TẤT CẢ NHỮNG QUAN ĐIỂM CĂN BẢN CỦA MADMAN VỀ TRANH CỪ 2020.RẤT NÊN ĐỌC KỸ ! (VÀ QUA ĐÓ THẤY CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC VỚI ĐẢNG CỘNG HÒA)  

Read more