WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS: TIÊN TRÁCH KỶ,HẬU TRÁCH NHÂN!HEHE… Tập Cận Bình từng được chọn vì các bô lão coi ông là “dễ bảo” – giờ Tập đang loại dần các bô lão Lịch sử 5000 năm Trung Hoa cho rằng, họ luôn có một người thông minh và cả nước ngu (vua là bố thiên hạ). Hoa […]

Read more

1-Thanh khoản thị trưởng giảm mạnh cùng biến động biến động của nhóm mã Bluechips đã khiến chứng khoán Việt tiếp tục đà giảm điểm. 2-Cuộc khủng hoảng “vô tiền khoáng hậu” của chứng khoán Trung Quốc trong hơn 1 tháng qua đã hé lộ sự “siêu ảo” của thị trường này.

Read more