WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Read more

PS: NÊN THAM KHẢO CUỐN “TƯƠNG LAI CỦA TỰ DO/FUTURE OF FREEDOM “ TẠI ĐÂY: Tương lai của tự do – Fareed Zakaria/ https://www.thegioididong.com/tin-tuc/tuong-lai-cua-tu-do-fareed-zakaria-248745 “Nền dân chủ chuyên chế” là cụm từ mà Le Monde dùng để chỉ chế độ mà tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập sau cuộc đảo chính ngày 15/7/2016. […]

Read more