WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

https://trithucvn.net/the-gioi/la-croix-diet-chung-o-trung-quoc-la-toi-ac-chua-tung-co.html

OTHER NEWS

PS:GẦN 20 NĂM VỀ TRƯỚC TÔI ĐÃ NÓI RẤT NHIỀU VỀ NHỮNG VẤN NẠN NÀY TRONG “TỔNG KẾT 10 FDI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM”:NHƯNG….CÙ NHƯ VẪN VÌ CHỪNG NÀO CHƯA “THOÁT TA” THÌ ĐỪNG BÀN ĐẾN CHUYỆN THOÁT ….NGƯỜI !( “THOÁT TRUNG”;”THOÁT LỆ THUỘC FDI”,ETC…) 1-Từ giữa thập niên 1990, nhất là từ khi gia […]

Read more
Read more