WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

CASE STUDY N0.14589:This Is Bigger Than COVID But Few People Are Paying Attention

ẨN SỸ ĐẠI NGU” LUẬN THẾ CỤC : ĐÚNG NHƯ TÔI ĐÃ NHẬN ĐỊNH NHIỀU LẦN TỪ CUỐI 2018 VÀ ĐẦU 2020 (TRONG MỘT LOẠT CASE STUDIES CÒN LƯU TRÊN MY WEB SITE ) : QUAN HỆ MỸ- TRUNG (VÀ CÁC PHE LIÊN QUAN NHƯ EU + NGA + NATO + ANH + ẤN + ASEAN + NHẬT + ÚC + UMSCA ++++ ) SẼ LÀ HỒ SƠ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG THẾ KÝ 21 ,TRƯỚC MẮT LÀ THÁNG 11 BẦU CỬ MỸ + HỘI NGHỊ BẮC ĐỚI HÀ TQ + ĐH 13 ĐCSVN !

CASE STUDY N0. 14588:Hoa Kỳ đang sử dụng sức mạnh toàn diện để ngăn chặn chiến tranh

“ẨN SỸ ĐẠI NGU ” LUẬN THẾ CỤC : SẼ LÀ MỘT SAI LẦM CHẾT NGƯỜI NẾU CHỈ NHÌN QUAN HỆ MỸ-TRUNG LÀ QUAN HỆ GIỮA 2 CÁ NHÂN TCB & TRUMP !VÀ CÀNG SAI LẦM HƠN NẾU COI CĂNG THẲNG MỸ- TRUNG SẼ GIẢM SAU KHI TRUMP THẤT CỬ 2020 !ĐỂ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI CỦA QUAN HỆ MỸ-TRUNG THÌ PHẢI TRẢ LỜI CÂU HỎI : TRUNG QUỐC CÓ PHẢI LÀ MỐI ĐE DỌA Ý THỨC HỆ ĐỐI VỚI MỸ+ PHƯƠNG TÂY + CÁC NƯỚC ĐÃ LỰA CHỌN THỂ CHẾ DÂN CHỦ NÓI CHUNG (MÀ POMPEO GỌI CHUNG LÀ “THẾ GIỚI TỰ DO=FREE WORLD ) HAY CHỈ LÀ MỐI ĐE DỌA CÓ TÍNH XUNG ĐỘT GIỮA 2 NỀN “VĂN MINH + KINH TẾ + QUÂN SỰ + KHKT”???

https://www.cnbc.com/2020/07/27/us-reduces-diplomatic-staff-in-china-after-chengdu-closure.html

CASE STUDY N0.14505:GDP và GNI, đâu mới là phát triển thực sự?

https://bizlive.vn/thoi-su/truoc-them-evfta-co-hoi-thuc-ra-cung-chinh-la-thach-thuc-3547676.html

https://cafef.vn/bao-trung-diem-manh-diem-yeu-cua-indonesia-so-voi-viet-nam-trong-viec-don-cong-ty-roi-trung-quoc-la-gi-20200705213455482.chn

https://vietnambiz.vn/tinh-lai-gdp-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-len-3000-usd-nam-va-sau-do-20190816204516419.htm