WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

LÀM CON CỪU TRONG ĐÀN HAY LÀM NGƯỜI TỰ DO CÔ ĐỘC?

đó là cuốn Atlas shugged (tạm dịch: Atlas vươn mình) và The Fountainhead (tạm dịch: Suối nguồn).


Sức Mạnh Tiềm Thức


Sách hay về đàm phán

http://www.4cadvisors.com.vn/category/online-training/cac-bai-giang-cua-tac-gia-blog/


100 cuốn sách hay nhất thế giới mà đàn ông “phải” đọc trước khi chết

PS: CHỌN RA 30 CUỐN VÀ ĐỌC NGHIÊM TÚC LÀ CÓ THỂ …CHẾT THANH THẢN RỒI ,TRONG ĐÓ CÓ CUỐN “HOW WE DIE”!


Những cuốn sách hay về Israel nên đọc


Sự trả thù của địa lý