WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Đã Đến Lúc Phải Cứng Rắn Để Khôi Phục Sự Vĩ Đại Của Nước Mỹ

1. Donald Trump là tổng thống bất bại trước âm mưu lật đổ tổng thống của phe Dân chủ và lực lượng truyền thông Fake News hùng hậu dù phe Dân chủ và Fake News đã tung hết chiêu hèn, kế hiểm nhắm vào tổng thống Donald Trump;   2. Tổng thống Donald Trump biết […]


Lịch Sử Chiến Tranh Việt Nam Qua Cuốn Sách Về Một Người Cha


Bậc thầy mưu kế Quỷ Cốc Tử đúc kết trí tuệ của cổ nhân để khẳng định: Là đàn ông, đừng quá ĐƠN GIẢN, nhìn thấu đối phương để bảo vệ chính mình


Lời bào chữa của Howard Roark. *Suối nguồn*


The Globalization Paradox

https://www.project-syndicate.org/commentary/compensated-free-trade-allows-protectionism-by-robert-skidelsky-2018-11?barrier=accesspaylog https://www.voatiengviet.com/a/%C4%91%C3%A1nh-thu%E1%BA%BF-h%C3%A0ng-trung-qu%E1%BB%91c-d%C3%A2n-m%E1%BB%B9-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BB%A7-/4907979.html


Capitalism’s Great Reckoning

What fate awaits capitalism, and to what extent do our current economic conditions reflect its shortcomings? With deferential references to Adam Smith, and firmly anchored in the high critical tradition of political economy, all three books under review seek to answer these questions. Their authors are all capitalists, resigned if not enthusiastic; they share a […]