WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

CASE STUDY N0.14563:右转弯 =QUYỀN BIẾN THEO CÁCH CỦA QUỶ CỐC TỬ


CASE STUDY N0.1430 : Tinh thần tự do: Hãy là ngọn đèn cho chính mình

https://thuvienhoasen.org/a25096/hay-la-ngon-den-cho-chinh-minh


CASE STUDY N0. 1406 : MAO TRẠCH ĐÔNG NGÀN NĂM CÔNG TỘI


CASE STUDY N0.1162: HENRY KISSINGER :VÉN MÀN BÍ MẬT.


People, Power, and Profits Progressive Capitalism for an Age of Discontent


“Mọi người đều nói dối”, nhưng Google biết sự thật

MR.DOOM BÌNH: DỰA TRÊN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT-THỐNG KÊ GOOGLE CHỈ CÓ THỂ MÒ RA “NHỮNG THÓI QUEN” CỦA TỪNG NHÓM NGƯỜI (THÓI QUEN ĂN UỐNG,THƯ GIÃN,ETC….),CHỨ KHÔNG BAO GIỜ “ĐOÁN ” ĐƯỢC HỌ SẼ SUY NGHĨ GÌ VÀO 1 GIÂY SAU ĐÓ ! CỔ NHÂN CÓ CÂU :”KHÔNG AI UỐNG NƯỚC 2 LẦN 1 […]