TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG
WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Bài No.01:”Quan hệ kinh tế quốc tế” ;(Giảng cho ĐH Ngoại Thương Hà Nội;Trường CĐ Kinh tế Đối Ngoại Tp.HCM và tại các doanh nghiệp);

Bài No.01:”Quan hệ kinh tế quốc tế” ;(Giảng cho ĐH Ngoại Thương Hà Nội;Trường CĐ Kinh tế Đối Ngoại Tp.HCM và tại các doanh nghiệp);