WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Canh bạc 5: NÔNG NGHIỆP

CAN WE GO FAST & FAR?

MR.DOOM BÌNH :CÂU HỎI THỰC DỤNG : VN ĐƯỢC LỢI GÌ VÀ MẤT GÌ NỀU TRUMP NGỒI THÊM NHIỆM KỲ NỮA ? 1-VN BUỘC PHẢI GIẢM MẠNH XUẤT SIÊU,NHẤT LÀ “XUẤT KHẨU HỘ HAY CÒN GỌI LÀ “XK TỪ TQ NHỜ MƯỢN ĐƯỜNG /XUẤT XỨ VÒNG QUA VN ” VÀO MỸ ? 2-TRONG BỐI CẢNH […]

Read more

MR.DOOM BÌNH: CÂU HỎI THỰC DỤNG: VN ĐƯỢC & MẤT GÌ SAU VỤ NÀY ? 1-CÁC DN ,KỂ DN TQ,SẼ DỪNG KHÔNG CHUYỂN QUA VN NỮA,VẬY FDI SẼ GIẢM ? 2-XUẤT SIÊU,NHẤT LÀ FDI + “MƯỢN ĐƯỜNG” SẼ GIẢM :MẤT “THÀNH TÍCH CHÍNH TRỊ” + HỤT THU NGOẠI TỆ DỰ TRỮ ? 3-DỰA TRÊN TIỀN […]

Read more
Read more
Read more
Read more

MR.DOOM BÌNH : GIẢI PHÁP RẤT ĐƠN GIẢN : DẸP BỆNH SỸ CHÍNH TRỊ SANG BÊN VÀ RA LỆNH CHO CÁC DNNN MUA NGAY NÔNG SẢN MỸ :VỪA CỨU DÂN,VỪA CỨU….TRUMP TRƯỚC BẦU CỬ !(TRUMP SẼ NHẸ TAY TRONG NHIỆM KỲ SAU !?HEHE…)

Read more