WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Canh bạc 5: NÔNG NGHIỆP

CAN WE GO FAST & FAR?

https://www.politico.com/news/2020/01/15/hole-trump-china-trade-deal-099327

Read more

Thương mại Mỹ-Trung: Dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể lại tiếp tục đổi ý

Read more
Read more

https://www.zerohedge.com/markets/xi-skip-davos-collapsing-hopes-phase-one-deal-signing-event-trump

Read more
Read more

MR.DOOM BÌNH :CÂU HỎI THỰC DỤNG : VN ĐƯỢC LỢI GÌ VÀ MẤT GÌ NỀU TRUMP NGỒI THÊM NHIỆM KỲ NỮA ? 1-VN BUỘC PHẢI GIẢM MẠNH XUẤT SIÊU,NHẤT LÀ “XUẤT KHẨU HỘ HAY CÒN GỌI LÀ “XK TỪ TQ NHỜ MƯỢN ĐƯỜNG /XUẤT XỨ VÒNG QUA VN ” VÀO MỸ ? 2-TRONG BỐI CẢNH […]

Read more