WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Canh bạc 5: NÔNG NGHIỆP

CAN WE GO FAST & FAR?

Read more
Read more

https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-philippines-giam-thang-thu-6-lien-tiep-20190702082041059.htm

Read more
Read more

“Trung Quốc sẽ tham vấn với chúng ta và chi tiền, kể cả giữa các cuộc đàm phán, cho nông dân của chúng ta ở Trung Tây và những con người ái quốc – bởi họ là như vậy. Trung Quốc sẽ mua một lượng lớn thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp và họ […]

Read more

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3016591/us-department-agriculture-reports-surprise-soybean-deal-china

Read more