WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Canh bạc 4: DẦU + VÀNG + TỶ GIÁ + KIỀU HỐI + ODA !

canhbac04

NÃO “VÔ TỘI” TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH NGU XUẨN CỦA CON NGƯỜI !
KẺ THỰC HỌC PHẢI BIẾT DÙNG CÁI HỮU HẠN CỦA MÌNH ĐỂ CHẾ NGỰ CÁI VÔ HẠN CỦA CHÍNH MÌNH
(DỐT NÁT + DỐI TRÁ + LÒNG THAM)!

MR.4C LUẬN :TÊN CÚNG CƠM CỦA KỊCH BẢN NÀY TÔI ĐẶT TỪ NHIỀU NĂM TRƯỚC LÀ :”NỘI KIỆT” ; NAY CỘNG HƯỞNG THÊM “NGOẠI KIỆT ” THÀNH :THẬP KỶ MẤT MÁT ! https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/qua-thoi-rung-vang-bien-bac-viet-nam-tang-nhap-than-dau-khi-674242.html  

Read more
Read more

https://thediplomat.com/2020/08/rosnefts-vietnam-exit-hints-at-russia-inc-s-future-in-asia/ Southeast Asia is Ground Zero in the New U.S.-China Conflict—and Beijing Is Winning

Read more
Read more
Read more
Read more