WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Canh bạc 3: THỊ TRƯỜNG VỐN: ĐẦU TƯ OR CỜ BẠC

PHÀM LÀ NGƯỜI KHÔNG AI CHẾT 2 LẦN, NHƯNG NHỤC NHẤT LÀ CHẾT VÌ NGU (MÀ KẺ NGU NHẤT LÀ KẺ MẮC 2 LẦN CÙNG 1 LỖI !)

Read more
Read more
Read more

MR.DOOM BÌNH : VỊ BỊ MỸ XẾP VÀO DANH SÁCH THEO DÕI THAO TÚNG TIỀN TỆ CHO NÊN VN SẼ KHÔNG DÁM PHÁ GIÁ VNĐ THÔNG QUA QE + MUA GOM NGOẠI TỆ ,GIỜ LẠI SIẾT TPDN TRONG CÙNG LÚC SIẾT TÍN DỤNG VÀO BĐS THÌ THỊ TRƯỜNG BĐS SẼ ĐI VỀ ĐÂU??

Read more
Read more
Read more