WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Canh bạc 2: BẤT ĐỘNG SẢN

"KẺ KHÔN NGOAN PHẢI BIẾT CÁCH PHÒNG TRÁNH TAI HỌA TRƯỚC KHI NÓ ẬP TỚI"

https://news.zing.vn/fitch-rut-danh-gia-xep-hang-tin-nhiem-voi-vingroup-post962502.html Vingroup bị Fitch hạ triển vọng xếp hạng tín nhiệm

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more

“Việt Nam có một rừng luật, nhưng lại chuyên môn xài luật rừng” ! “Ngậm miệng” vì : “Luật là Tao! Tao là Luật!” https://thanhnien.vn/toi-viet/chao-buoi-sang/choi-kieu-luat-rung-994015.html http://vinacorp.vn/luat-da-nhau-doanh-nghiep-kho-n109647.html

Read more