WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

canhbac12

FOOL ME ONCE SHAME ON YOU. FOOL ME TWICE SHAME ON ME !

Read more
canhbac02

"KẺ KHÔN NGOAN PHẢI BIẾT CÁCH PHÒNG TRÁNH TAI HỌA TRƯỚC KHI NÓ ẬP TỚI"

Read more
canh-bac-thu-3

PHÀM LÀ NGƯỜI KHÔNG AI CHẾT 2 LẦN, NHƯNG NHỤC NHẤT LÀ CHẾT VÌ NGU (MÀ KẺ NGU NHẤT LÀ KẺ MẮC 2 LẦN CÙNG 1 LỖI !)

Read more
canhbac04

canhbac04

NÃO “VÔ TỘI” TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH NGU XUẨN CỦA CON NGƯỜI !
KẺ THỰC HỌC PHẢI BIẾT DÙNG CÁI HỮU HẠN CỦA MÌNH ĐỂ CHẾ NGỰ CÁI VÔ HẠN CỦA CHÍNH MÌNH
(DỐT NÁT + DỐI TRÁ + LÒNG THAM)!

Read more
nongnghiep1

CAN WE GO FAST & FAR?

Read more
08

WHAT HE CAN SEE ?

Read more
canhbac7
Read more