TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG
WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.6 :TRÍ THỨC VS CMCN 4.0 ?

https://www.economist.com/leaders/2021/10/23/a-real-time-revolution-will-up-end-the-practice-of-macroeconomics

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more

https://viettimes.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-tai-thoi-bao-kinh-te-viet-nam-487953.html Economists on the Run https://cafef.vn/think-tank-viet-nam-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-20180820142621445.chn http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-10590-chi-co-7-think-tank-cua-viet-nam-duoc-the-gioi-cong-nhan.html ẨN SỸ ĐẠI NGU” LUẬN:TIẾC CHO BÁC ĐÀO NGUYÊN CÁT VÀ CÁC ACE TRONG “HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM”!NHƯNG THỬ HỎI “HỘI” ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ MÀ ĐẤT NƯỚC NÀY NGÀY CÀNG TỤT HẬU KHI SAU 30 NĂM CÁC “CHUYÊN GIA KINH TẾ/ECONOMISTS” CHỈ ĐẾM TRÊN […]

Read more