WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.5: ĐÀO TẠO : DẠY CÁCH LÀM GIÀU

“NGƯỜI GIÀU LÀ NGƯỜI TỰ DO,TRƯỚC HẾT TỰ DO VỀ MẶT TÀI CHÍNH, ĐỂ TỰ DO VỀ MẶT THỜI GIAN,ĐỂ LÀM BẤT KỲ VIỆC GÌ MÀ MÌNH THÍCH”- ẨN SỸ ĐẠI NGU

”NẾU BẠN SINH RA TRONG NGHÈO ĐÓI THÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN.NHƯNG VỀ GIÀ TRONG TÚNG QUẪN THÌ CHẮC CHẮN LÀ TẠI BẠN”-QUỶ CỐC TIÊN SINH

Read more
Read more
Read more

https://viettimes.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-tai-thoi-bao-kinh-te-viet-nam-487953.html Economists on the Run https://cafef.vn/think-tank-viet-nam-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-20180820142621445.chn http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-10590-chi-co-7-think-tank-cua-viet-nam-duoc-the-gioi-cong-nhan.html ẨN SỸ ĐẠI NGU” LUẬN:TIẾC CHO BÁC ĐÀO NGUYÊN CÁT VÀ CÁC ACE TRONG “HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM”!NHƯNG THỬ HỎI “HỘI” ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ MÀ ĐẤT NƯỚC NÀY NGÀY CÀNG TỤT HẬU KHI SAU 30 NĂM CÁC “CHUYÊN GIA KINH TẾ/ECONOMISTS” CHỈ ĐẾM TRÊN […]

Read more
Read more

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-53306667

Read more