WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.5: ĐÀO TẠO : DẠY CÁCH LÀM GIÀU

“NGƯỜI GIÀU LÀ NGƯỜI TỰ DO,TRƯỚC HẾT TỰ DO VỀ MẶT TÀI CHÍNH, ĐỂ TỰ DO VỀ MẶT THỜI GIAN,ĐỂ LÀM BẤT KỲ VIỆC GÌ MÀ MÌNH THÍCH”- ẨN SỸ ĐẠI NGU

”NẾU BẠN SINH RA TRONG NGHÈO ĐÓI THÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN.NHƯNG VỀ GIÀ TRONG TÚNG QUẪN THÌ CHẮC CHẮN LÀ TẠI BẠN”-QUỶ CỐC TIÊN SINH

Read more
Read more
Read more

MR.DOOM SAYS: TỪ TRẢI NGHIỆM BẢN THÂN TÔI ĐỒNG TÌNH VỚI NHẬN ĐỊNH NÀY,NHƯNG CÓ 2 Ý NHỎ :1-CẬP NHẬT HÀNG NGÀY THÔNG TIN GEOPOLITECHNOECONOMICS ;2-ƯU TIÊN PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN,NHẤT LÀ NGHỈ DƯỠNG;

Read more

MR.DOOM SAYS: HÃY TRỞ LẠI MÔ HÌNH THỜI CỐ BỘ TRƯỞNG TRẦN QUANG BỬU + NGUYỄN ĐÌNH TỨ :TÁCH “ĐÀO TẠO=DẠY LÀM GIÀU” RA KHỎI “GIÁO DỤC=DẠY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ “!

Read more
Read more