WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.5: ĐÀO TẠO : DẠY CÁCH LÀM GIÀU

“NGƯỜI GIÀU LÀ NGƯỜI TỰ DO,TRƯỚC HẾT TỰ DO VỀ MẶT TÀI CHÍNH, ĐỂ TỰ DO VỀ MẶT THỜI GIAN,ĐỂ LÀM BẤT KỲ VIỆC GÌ MÀ MÌNH THÍCH”- ẨN SỸ ĐẠI NGU

”NẾU BẠN SINH RA TRONG NGHÈO ĐÓI THÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN.NHƯNG VỀ GIÀ TRONG TÚNG QUẪN THÌ CHẮC CHẮN LÀ TẠI BẠN”-QUỶ CỐC TIÊN SINH

MR.DOOM BÌNH : CÓ MẤY GIẢ THIẾT :1-HỌC LỘN SÁCH NÊN KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC (CHO NÊN KHÔNG AI THUÊ ) ; 2-QUAN TRỌNG NHẤT : ĐIỀU KIỆN ĐỂ THĂNG TIẾN (MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC + KINH DOANH) KHÔNG COI TRỌNG TRI THỨC,CHO NÊN NGƯỜI ĐI HỌC CHỈ CHĂM CHĂM LO KIẾM CÁI “BẰNG CẤP,CHỨNG […]

Read more
Read more
Read more

Why socialism always fails

Read more
Read more
Read more