WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.4: GIÁO DỤC : DẠY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ

“Hãy tự biết lấy chính mình, tôi chỉ biết mỗi một điều duy nhất là tôi không biết gì cả”- Σωκράτης Sōkrátēs

THỰC HỌC = TỰ TRI + TỰ TRỌNG + TỰ LẬP + TỰ DO

MR.DOOM SAYS: HÃY TRỞ LẠI MÔ HÌNH THỜI CỐ BỘ TRƯỞNG TRẦN QUANG BỬU + NGUYỄN ĐÌNH TỨ :TÁCH “ĐÀO TẠO=DẠY LÀM GIÀU” RA KHỎI “GIÁO DỤC=DẠY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ “!

Read more

PS: GS TƯƠNG LAI SAI KHI ĐÁNH ĐỒNG 2 KHÁI NIỆM ” GIÁO DỤC=DẠY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ” VỚI “ĐÀO TẠO=DẠY LÀM GIÀU” KHI ĐÁNH ĐỒNG ” TUỔI TRẺ ” LÀ VỊ THÀNH NIÊN (ĐANG CHƯA TỐT NGHIỆP THPT VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG/ĐH !) https://soha.vn/quoc-te/ly-quang-dieu-luan-the-gioi-nhan-chi-so-tinh-ban-ac-20150324201426427.htm https://www.thesaigontimes.vn/149043/Nhan-chi-so-tinh-ban-gi PS: CON NGƯỜI SINH RA VỐN ĐÃ LÀ […]

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more