WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.4: GIÁO DỤC : DẠY LÀM NGƯỜI TỬ TẾ

“Hãy tự biết lấy chính mình, tôi chỉ biết mỗi một điều duy nhất là tôi không biết gì cả”- Σωκράτης Sōkrátēs

THỰC HỌC = TỰ TRI + TỰ TRỌNG + TỰ LẬP + TỰ DO

Read more

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-53306667

Read more
Read more
Read more

https://thuvienhoasen.org/a25096/hay-la-ngon-den-cho-chinh-minh

Read more

“ẨN SỸ ĐẠI NGU ” LUẬN THẾ CỤC :NGÀY CÀNG NHIỀU CHUYÊN GIA & NHÀ NƯỚC THỪA NHẬN TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA “LÝ THUYẾT ĐỊA-CHÍNH-CÔNG -KINH/GEOPOLITECHNOECONOMICS” CỦA TÔI.GIỜ CHỈ CÒN 2 VIỆC TÔI SẼ CÓ HOÀN THÀNH : 1-ĐƯA MÔN HỌC NÀY MÀO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NGAY BẬC TIỂU HỌC (VÌ CHỪNG NÀO TỤI […]

Read more