WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.3:NATIONALISM VS GLOBALISM ?

WEB

“NẾU SÁNG MAI MÌNH CHẠY CHẬM HƠN CON SƯ TỬ CHẠY NHANH NHẤT THÌ…..”-THOMAS FRIEDMAN (“THẾ GIỚI PHẲNG”).

NẾU NGHÈO ĐÓI LÀ NỖI KHỔ,THÌ TỤT HẬU (SO VỚI …?) LÀ NỖI NHỤC !?

Read more

MR.DOOM SAYS: CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ KHỎI THẤT VỌNG LÀ ĐỪNG HY VỌNG (VÀ NẾU MUỐN HÒA BÌNH THÌ HÃY CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH !)

Read more

MR.DOOM SAYS: TRONG 2 TUẦN CUỐI THÁNG 10 SẼ CÓ 5 GEOPOLITECHNOECONOMICS RỦI RO ĐÁNG CHÚ Ý THEO DÕI (NHẤT LÀ DÂN BUÔN CHỨNG + VÀNG + NGOẠI HỐI + DẦU MỎ ) : 1-NEW TRADE WAR AND TECH WAR GIỮA MỸ & EU ;2-“THỎA THUẬN HẠN CHẾ ” GIỮA MỸ & CHINA CÓ NGUY […]

Read more
Read more

https://www.washingtonexaminer.com/news/state-department-finds-violations-by-38-people-in-clinton-emails-review https://www.washingtonexaminer.com/news/queen-of-warmongers-tulsi-gabbard-pushes-back-against-hillary-clinton-claim-shes-russian-asset

Read more

https://www.americanthinker.com/blog/2019/10/schiff_caught_tampering_with_another_witness.html https://www.americanthinker.com/blog/2019/10/fair_impeachment_for_trump_not_a_snowballs_chance_in_schifftown.html

Read more