WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.3:NATIONALISM VS GLOBALISM ?

WEB

“NẾU SÁNG MAI MÌNH CHẠY CHẬM HƠN CON SƯ TỬ CHẠY NHANH NHẤT THÌ…..”-THOMAS FRIEDMAN (“THẾ GIỚI PHẲNG”).

NẾU NGHÈO ĐÓI LÀ NỖI KHỔ,THÌ TỤT HẬU (SO VỚI …?) LÀ NỖI NHỤC !?

Read more

“ẨN SỸ ĐẠI NGU” LUẬN THẾ CỤC “MỸ-CHÂU Á -TQ” : PHẦN ĐÔNG CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU,PHÓNG VIÊN,ETC….THUỘC “PHE CHỐNG TRUMP” (GS.THD CỦA TRANG VIET-STUDIES ,KINH TẾ GIA GIẢI NOBEL P.KRUGMAN,LÀ 2 VÍ DỤ KHÁ ĐIỂN HÌNH !?) ĐỀU “SOI” CÁC CAM KẾT CỦA TRUMP KHI TRANH CỬ NĂM 2016 ” AMERICA FIRST” + “MAKE […]

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more