WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.2: CÔNG HỮU VS TƯ HỮU ?

“BIẾT MÀ KHÔNG NÓI LÀ BẤT NHÂN. NÓI MÀ KHÔNG NÓI HẾT LÀ BẤT NGHĨA” - KHUYẾT DANH.
- TRÊN ĐỜI QUÝ NHẤT LÀ THỨ GÌ ?
- SỰ THẬT 100%;
- CÒN ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ THỨ GÌ ?
- SỰ THẬT …99%!
( CHÂM NGÔN CỔ AI-CẬP )

Read more

Vấn đề tranh chấp đất đai ở Việt Nam nhìn từ sự kiện Đồng Tâm

Read more
Read more

https://vietnambiz.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-kinh-te-ngam-76000-dn-quoc-phong-an-ninh-chua-tinh-vao-gdp-tinh-toan-lai-gdp-la-dieu-can-thiet-20191108165710016.htm

Read more
Read more

https://www.asiatimes.com/2020/01/article/downside-risks-abound-for-vietnams-2020-economy/ https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50999289 https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50953500

Read more