WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.2: CÔNG HỮU VS TƯ HỮU ?

“BIẾT MÀ KHÔNG NÓI LÀ BẤT NHÂN. NÓI MÀ KHÔNG NÓI HẾT LÀ BẤT NGHĨA” - KHUYẾT DANH.
- TRÊN ĐỜI QUÝ NHẤT LÀ THỨ GÌ ?
- SỰ THẬT 100%;
- CÒN ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ THỨ GÌ ?
- SỰ THẬT …99%!
( CHÂM NGÔN CỔ AI-CẬP )

Read more

https://ndh.vn/thoi-su/phu-phiem-nhu-gdp-1193200.html https://ndh.vn/thoi-su/tinh-lai-gdp-giup-giam-no-cong-hon-11-1260062.html https://cafeland.vn/tin-tuc/gdp-binh-quan-tang-254-sau-khi-danh-gia-lai-84365.html http://cafef.vn/gdp-nam-2017-tang-bat-ngo-them-gan-13-trieu-ti-dong-sau-khi-danh-gia-lai-20191213134842094.chn https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/20-nam-nua-viet-nam-may-man-bang-han-quoc-nam-2000-307468.html

Read more

https://www.goodreads.com/book/show/36628413-the-future-of-capitalism

Read more
Read more

https://ndh.vn/bat-dong-san/luat-su-luat-phap-tao-ra-thi-truong-ia-oc-1100240.html

Read more
Read more