WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

DILEMMA N0.1: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN : VICIOUS CIRCLE : HOW TO GET OUT?

"DỐT NÁT + DỐI TRÁ " LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN LÝ GIẢI TÌNH TRẠNG MỘT DÂN TỘC VĨNH VIỄN TỤT HẬU SO VỚI PHẦN CÒN LẠI CỦA LOÀI NGƯỜI !
“Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng và quyền lực của sự ngu xuẩn” (Robert Heinlein)

MR.DOOM BÌNH : RIÊNG CHÚ “MÈO RỪNG VN ” THÌ ĐANG LÂM VÀO TÌNH THẾ “NỘI KIỆT,NGOẠI SUY” ,TỨC NGUỒN LỰC BÊN TRONG NHƯ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN,DÂN SỐ VÀNG,NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG,NGUỒN THU NGÂN SÁCH,SỨC MUA NỘI ĐỊA YẾU,…..THÌ CẠN,CÒN ĐẦU RA/THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THÌ NGÀY CÀNG MẤT THỊ PHẦN NHƯ THỊ TRƯỜNG […]

Read more
Read more
Read more

https://toithichdoc.blogspot.com/2019/12/vi-sao-nguoi-trung-quoc-ngu-the.html#more

Read more
Read more

https://ndh.vn/thoi-su/phu-phiem-nhu-gdp-1193200.html https://ndh.vn/thoi-su/tinh-lai-gdp-giup-giam-no-cong-hon-11-1260062.html https://cafeland.vn/tin-tuc/gdp-binh-quan-tang-254-sau-khi-danh-gia-lai-84365.html http://cafef.vn/gdp-nam-2017-tang-bat-ngo-them-gan-13-trieu-ti-dong-sau-khi-danh-gia-lai-20191213134842094.chn https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/20-nam-nua-viet-nam-may-man-bang-han-quoc-nam-2000-307468.html

Read more