WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Dilemma 5: ĐÀO TẠO : DẠY CÁCH LÀM GIÀU

“NGƯỜI GIÀU LÀ NGƯỜI TỰ DO,TRƯỚC HẾT TỰ DO VỀ MẶT TÀI CHÍNH, ĐỂ TỰ DO VỀ MẶT THỜI GIAN,ĐỂ LÀM BẤT KỲ VIỆC GÌ MÀ MÌNH THÍCH”- ẨN SỸ ĐẠI NGU

”NẾU BẠN SINH RA TRONG NGHÈO ĐÓI THÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN.NHƯNG VỀ GIÀ TRONG TÚNG QUẪN THÌ CHẮC CHẮN LÀ TẠI BẠN”-QUỶ CỐC TIÊN SINH

Read more

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-10/china-factory-deflation-deepens-consumer-price-gains-stabilize?srnd=premium-asia

Read more

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A5t_nghi%E1%BB%87p_t%E1%BA%A1i_Hoa_K%E1%BB%B3

Read more
Read more

https://plo.vn/phap-luat/vu-avg-nop-lai-tien-nhan-hoi-lo-co-thoat-an-tu-856034.html https://laodong.vn/phap-luat/luat-su-phan-tich-vu-avg-toi-nhan-hoi-lo-phai-doi-dien-hinh-phat-nao-751340.ldo

Read more
Read more