WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Dilemma 5: ĐÀO TẠO : DẠY CÁCH LÀM GIÀU

“NGƯỜI GIÀU LÀ NGƯỜI TỰ DO,TRƯỚC HẾT TỰ DO VỀ MẶT TÀI CHÍNH, ĐỂ TỰ DO VỀ MẶT THỜI GIAN,ĐỂ LÀM BẤT KỲ VIỆC GÌ MÀ MÌNH THÍCH”- ẨN SỸ ĐẠI NGU

”NẾU BẠN SINH RA TRONG NGHÈO ĐÓI THÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN.NHƯNG VỀ GIÀ TRONG TÚNG QUẪN THÌ CHẮC CHẮN LÀ TẠI BẠN”-QUỶ CỐC TIÊN SINH

Read more
Read more
Read more
Read more

PS:ĐẶC TRƯNG NỔI BẬT CỦA CÁC ỨNG VIÊN ĐẢNG DC LÀ :MUỐN VỊ NHÂN SINH TRƯỚC,VỊ KỶ SAU !HAY NÓI CÁCH KHÁC: HỌ RẤT MUỐN CHO NGƯỜI KHÁC NHỮNG THỨ MÀ HỌ KHÔNG CÓ !HEHE…(“GIAI CẤP VÔ SẢN CHỈ MẤT SIỀNG XÍCH NHƯNG SẼ ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI”-C.MÁC ).

Read more
Read more