WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Dilemma 3: HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI : TỤT HẬU & LỆ THUỘC

WEB

“NẾU SÁNG MAI MÌNH CHẠY CHẬM HƠN CON SƯ TỬ CHẠY NHANH NHẤT THÌ…..”-THOMAS FRIEDMAN (“THẾ GIỚI PHẲNG”).

NẾU NGHÈO ĐÓI LÀ NỖI KHỔ,THÌ TỤT HẬU (SO VỚI …?) LÀ NỖI NHỤC !?

Hi All, Để tiện cho việc theo dõi chủ đề đang trao đổi trên viber group “ Change or Die “ và “Turning Risk Into Opportunity”, Mr.Doom gom tất cả 18 PS (Bình loạn!Hihi…) thành Case Study N0.1003 và lưu trên my website www.4cadvisor.com.vn tại Mục http://www.4cadvisors.com.vn/?s=CASE+STUDY PS N0-1: TẠM TỔNG KẾT LẠI XEM CHINA […]

Read more
Read more

https://vietnambiz.vn/ban-khoan-thoi-diem-trinh-du-an-san-bay-long-thanh-2019091420340488.htm

Read more
Read more
Read more
Read more