WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Dilemma 3: HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI : TỤT HẬU & LỆ THUỘC

WEB

“NẾU SÁNG MAI MÌNH CHẠY CHẬM HƠN CON SƯ TỬ CHẠY NHANH NHẤT THÌ…..”-THOMAS FRIEDMAN (“THẾ GIỚI PHẲNG”).

NẾU NGHÈO ĐÓI LÀ NỖI KHỔ,THÌ TỤT HẬU (SO VỚI …?) LÀ NỖI NHỤC !?

Read more

https://www.asiatimes.com/2019/05/article/what-is-chinas-grand-strategy/

Read more
Read more

https://www.cnbc.com/2019/05/22/trade-war-forcing-china-to-rethink-economic-ties-with-the-us.html https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Huawei-s-chipmaking-ambitions-at-risk-after-Arm-cuts-ties

Read more
Read more

“Chúng ta đang có mặt tại nơi bắt đầu của cuộc vạn lý trường chinh, để nhớ về những ngày tháng khi Hồng quân công nông bắt đầu hành trình của mình”, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Tập Cận Bình phát biểu khi tới thăm tỉnh Giang Tây. “Giờ […]

Read more