WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Dilemma 2: CÔNG HỮU: LÃNG PHÍ + HIỆU QUẢ THẤP + THAM NHŨNG

“BIẾT MÀ KHÔNG NÓI LÀ BẤT NHÂN. NÓI MÀ KHÔNG NÓI HẾT LÀ BẤT NGHĨA” - KHUYẾT DANH.
- TRÊN ĐỜI QUÝ NHẤT LÀ THỨ GÌ ?
- SỰ THẬT 100%;
- CÒN ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ THỨ GÌ ?
- SỰ THẬT …99%!
( CHÂM NGÔN CỔ AI-CẬP )

https://vietnamfinance.vn/chinh-phu-da-vay-tra-no-the-nao-trong-nam-2018-20180504224223797.htm https://vietnamfinance.vn/du-tru-ngoai-hoi-65-ty-usd-du-de-can-rui-ro-ty-gia-20180504224223793.htm

Read more

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/tphcm-can-125-ty-usd-de-phat-trien-ha-tang.html https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-05-20/indonesia-s-infrastructure-debt-binge-follows-china-model?srnd=premium-asia

Read more
Read more

https://tuoitre.vn/cuu-pho-thu-tuong-vu-van-ninh-va-nhung-chu-ky-co-phan-hoa-cang-quy-nhon-20190506073850928.htm http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2019-05-04/co-phan-hoa-duoc-2-doanh-nghiep-trong-4-thang-dau-nam-70918.aspx

Read more

http://enternews.vn/co-phan-hoa-thoai-trao-khong-the-chi-rut-kinh-nghiem-149069.html

Read more

PS: HOW MANY % INTO MY POCKET? (FYI : THAM KHẢO “THẾ GIỚI PHẲNG” !) http://ndh.vn/bo-truong-giao-thong-mat-5-7-nhiem-ky-moi-lam-xong-duong-sat-toc-do-cao–2018091207592678p145c151.news  

Read more