WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Dilemma 2: CÔNG HỮU: LÃNG PHÍ + HIỆU QUẢ THẤP + THAM NHŨNG

“BIẾT MÀ KHÔNG NÓI LÀ BẤT NHÂN. NÓI MÀ KHÔNG NÓI HẾT LÀ BẤT NGHĨA” - KHUYẾT DANH.
- TRÊN ĐỜI QUÝ NHẤT LÀ THỨ GÌ ?
- SỰ THẬT 100%;
- CÒN ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ THỨ GÌ ?
- SỰ THẬT …99%!
( CHÂM NGÔN CỔ AI-CẬP )

Read more
Read more
Read more

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49566647 https://www.voatiengviet.com/a/no-cong-cua-vn-gay-tranh-cai-chuyen-gia-canh-bao-rui-ro/4962207.html

Read more

Trong đó, chi đầu tư phát triển 161.270 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2018; Chi trả nợ lãi 76.760 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán, tăng 1,6%; Chi thường xuyên lên tới 649.890 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Read more
Read more