WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Dilemma 1: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN : VICIOUS CIRCLE : HOW TO GET OUT?

"DỐT NÁT + DỐI TRÁ " LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN LÝ GIẢI TÌNH TRẠNG MỘT DÂN TỘC VĨNH VIỄN TỤT HẬU SO VỚI PHẦN CÒN LẠI CỦA LOÀI NGƯỜI !
“Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng và quyền lực của sự ngu xuẩn” (Robert Heinlein)

dilemma1-

Hầu hết kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2017 vẫn quan ngại những khó khăn về thể chế, môi trường cấp phép và tham nhũng tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch và quyết định đầu tư. http://ttvn.vn/kinh-doanh/vi-sao-nha-dau-tu-my-than-phien-ve-dau-tu-tai-viet-nam-520171212153610552.htm Một loạt những sự […]

Read more
dilemma1-

Nhìn vào những chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong suốt 7 năm qua, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù tăng trưởng, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến tài khoản vãng lai, và lạm phát.

Read more
dilemma1-

1-Về dài hạn, trong 30 năm đổi mới, năm nào kinh tế Việt Nam cũng hoàn thành kế hoạch, nhưng cứ qua 10 năm thì tốc độ tăng trưởng lại giảm rõ rệt; 2-Hệ số ICOR, hệ số hiệu quả sử dụng vốn, có xu hướng thấp đi. Tăng trưởng hằng năm có vẻ tốt, […]

Read more
dilemma1-

1-Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 194 tỉ USD, còn nhập khẩu ước tính đạt 191 tỉ USD. Cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu đều tăng khoảng 21% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Việt Nam đã xuất siêu khoảng 2,8 tỉ USD. 2-Tuy nhiên, toàn bộ xuất nhập khẩu […]

Read more
dilemma1-
Read more
chinesedream01

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-12-08/what-xi-jinping-afraid?cid=int-lea&pgtype=hpg

Read more