WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Dilemma 1: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN : VICIOUS CIRCLE : HOW TO GET OUT?

"DỐT NÁT + DỐI TRÁ " LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN LÝ GIẢI TÌNH TRẠNG MỘT DÂN TỘC VĨNH VIỄN TỤT HẬU SO VỚI PHẦN CÒN LẠI CỦA LOÀI NGƯỜI !
“Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng và quyền lực của sự ngu xuẩn” (Robert Heinlein)

https://vietnamfinance.vn/chinh-phu-da-vay-tra-no-the-nao-trong-nam-2018-20180504224223797.htm https://vietnamfinance.vn/du-tru-ngoai-hoi-65-ty-usd-du-de-can-rui-ro-ty-gia-20180504224223793.htm

Read more

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/tphcm-can-125-ty-usd-de-phat-trien-ha-tang.html https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-05-20/indonesia-s-infrastructure-debt-binge-follows-china-model?srnd=premium-asia

Read more

https://www.bbc.com/vietnamese/business-48331699 https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-public-debt-reduction-different-opinions-05202019143436.html

Read more

Level of terror rises sharply’ as Vietnam ranks 176th out of 180 countries in the 2019 Press Freedom Index.

Read more

http://vinacorp.vn/no-xau-ngan-hang-tang-tro-lai-trong-quy-i-n102708.html http://bizlive.vn/ngan-hang/ty-le-no-xau-nhan-dien-tong-the-toan-he-thong-to-chuc-tin-dung-con-588-cuoi-quy-i2019-3507223.html

Read more

https://muse.jhu.edu/article/722691

Read more