TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG
WE FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Russia: A New Macondo ?

PUTIN VÀ “BUỔI SÁNG HÔM SAU CỦA BUỔI SÁNG HÔM SAU!? - THOMAS L. FRIEDMAN